Index

RAYMOND ARONSEN TRANSPORT & GRAVING AS

Orgnr: 811998222

mobil: 97529258
adresse: Jomås

id

1066

organisasjonsnummer

811998222

navn

RAYMOND ARONSEN TRANSPORT & GRAVING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jomås"], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLAND", "postnummer": "4820", "kommunenummer": "4214"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811998222

navn

RAYMOND ARONSEN TRANSPORT & GRAVING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jomås

forradrpostnr

4820

forradrpoststed

FROLAND

forradrkommnr

4214

forradrkommnavn

FROLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

97529258

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811998222

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2284811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1842270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 748574}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1093697}}, "journalnr": "2021312268", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811998222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1088411, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1058411}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 753859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 753859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1842270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 123079, "totalresultat": 123079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3815406}, "driftsresultat": 170062, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3985469}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11704, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 161}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11866}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 158358}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988454559 [navn] => RAYMOND ARONSEN TRANSPORT & GRAVING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-07-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811998222 [oppstartsdato] => 2005-07-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jomu00e5s"], "kommune": "FROLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FROLAND", "postnummer": "4820", "kommunenummer": "4214"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?