Index

RAYMOND J OLSEN BETONGTRANSPORT AS

Orgnr: 812438352

adresse: Filtvedtveien 26

id

2069

organisasjonsnummer

812438352

navn

RAYMOND J OLSEN BETONGTRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Filtvedtveien 26"], "kommune": "RAKKESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "RAKKESTAD", "postnummer": "1894", "kommunenummer": "3016"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812438352

navn

RAYMOND J OLSEN BETONGTRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Filtvedtveien 26

forradrpostnr

1894

forradrpoststed

RAKKESTAD

forradrkommnr

3016

forradrkommnavn

RAKKESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

812438352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1920292, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 570922, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 570922}}, "journalnr": "2020658220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812438352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 162914, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 142080}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 408008, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 408008}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 570922}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -74629, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1852632}, "driftsresultat": -72557, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1780075}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2072, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2099}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74629}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995032287 [navn] => RAYMOND J OLSEN BETONGTRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812438352 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Filtvedtveien 26"], "kommune": "RAKKESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "RAKKESTAD", "postnummer": "1894", "kommunenummer": "3016"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?