Index

RB BYGG AS

Orgnr: 811885452

mobil: 93924492
adresse: c/o Ressurs, Nedre Hjellegate 9

id

855

organisasjonsnummer

811885452

navn

RB BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-15

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ressurs", "Nedre Hjellegate 9"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3724", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811885452

navn

RB BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ressurs Nedre Hjellegate 9

forradrpostnr

3724

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.10.2013

stiftelsesdato

01.10.2013

tlf

tlf_mobil

93924492

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811885452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2198453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6160944, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 769340}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5391604}}, "journalnr": "2020959655", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811885452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2714574, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2744574}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8875518, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2073405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6802114}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6160944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -787791, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 619723}, "driftsresultat": -624723, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": -5000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -163067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 63}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 163130}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -787791}}]

Reserver mot visning?