Index

RB PRO AS

Orgnr: 913078977

mobil: 942 01 538
adresse: Ljøstadfeltet 46

id

128292

organisasjonsnummer

913078977

navn

RB PRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ljøstadfeltet 46"], "kommune": "VEGÅRSHEI", "landkode": "NO", "poststed": "VEGÅRSHEI", "postnummer": "4985", "kommunenummer": "4212"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913078977

navn

RB PRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ljøstadfeltet 46

forradrpostnr

4985

forradrpoststed

VEGÅRSHEI

forradrkommnr

4212

forradrkommnavn

VEGÅRSHEI

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.390

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

09.01.2014

tlf

tlf_mobil

942 01 538

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078977

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2066755, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128851, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 128851}}, "journalnr": "2020818348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078977"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3505, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33505}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 132356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 132356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128851}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?