Index

RDM BYGG AS

Orgnr: 815625692

adresse: Tjernløkka 29

id

9031

organisasjonsnummer

815625692

navn

RDM BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-08-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tjernløkka 29"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815625692

navn

RDM BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tjernløkka 29

forradrpostnr

3920

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.08.2015

stiftelsesdato

19.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815625692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1863952, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 914062, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 197353}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 716709}}, "journalnr": "2020588987", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815625692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37762, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12238}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 876301, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 798597}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 77703}}, "sumEgenkapitalGjeld": 914062}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -111741, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7110475}, "driftsresultat": -107694, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7002782}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7408, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 415}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7824}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -115102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995837188 [navn] => RDM BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 815625692 [oppstartsdato] => 2010-08-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tjernlu00f8kka 29"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-19 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?