Index

RE BÅT OG TRANSPORT AS

Orgnr: 912029565

adresse: Industrivegen 23

id

105691

organisasjonsnummer

912029565

navn

RE BÅT OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "46.493", "beskrivelse": "Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrivegen 23"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2069", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912029565

navn

RE BÅT OG TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrivegen 23

forradrpostnr

2069

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.493

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029565

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2434013, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1401665, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24140}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1377525}}, "journalnr": "2021474603", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029565"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2387301, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 190334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2577635}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3788966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -48132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3837099}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1401665}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -127279, "totalresultat": -127279, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100833}, "driftsresultat": -90833, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -36446, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36454}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -127279}}]

Reserver mot visning?