Index

REAKSJON EIENDOM AS

Orgnr: 815189582

adresse: Knosterneset 33A

id

7994

organisasjonsnummer

815189582

navn

REAKSJON EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Knosterneset 33A"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5414", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815189582

navn

REAKSJON EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Knosterneset 33A

forradrpostnr

5414

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.03.2015

stiftelsesdato

20.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815189582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2338061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15357076, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13930523}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1426554}}, "journalnr": "2021392141", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815189582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2097285, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2067285}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13259791, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 178415}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13081376}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15357076}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 641764, "totalresultat": 641764, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 485099}, "driftsresultat": 1137307, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1622407}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -314386, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 61098}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 375484}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 822922}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915191932 [navn] => REAKSJON EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815189582 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Knosterneset 33A"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5414", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?