Index

REAKTOR AS

Orgnr: 817756182

adresse: c/o Auris Forvaltning AS, Trondheimsveien 184

id

14288

organisasjonsnummer

817756182

navn

REAKTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Auris Forvaltning AS", "Trondheimsveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817756182

navn

REAKTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Auris Forvaltning AS Trondheimsveien 184

forradrpostnr

0570

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.09.2016

stiftelsesdato

19.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

817756182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2348833, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1187000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1187000}}, "journalnr": "2021403097", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817756182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 613000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 583000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 574000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 574000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1187000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 107000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3373000}, "driftsresultat": 149000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3522000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7000, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 142000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917877440 [navn] => REAKTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 817756182 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Auris Forvaltning AS", "Trondheimsveien 184"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0570", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?