Index

REAL FORSIKRING AS

https://www.realforsikring.no

Orgnr: 912124118

tlf: 73 10 49 30
webside: www.realforsikring.no
adresse: Vestre Rosten 85

id

107897

organisasjonsnummer

912124118

navn

REAL FORSIKRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

naeringskode1

{"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 85"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

hjemmeside

www.realforsikring.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124118

navn

REAL FORSIKRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Rosten 85

forradrpostnr

7075

forradrpoststed

TILLER

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.290

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

73 10 49 30

tlf_mobil

url

www.realforsikring.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124118

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1982787, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 597123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -2877}}, "journalnr": "2020757619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124118"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -287002, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -303836}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 884125, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14125}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 870000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 597123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 594779, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1077238}, "driftsresultat": 594928, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1672166}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -149, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 182}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 594779}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812128442 [navn] => REAL FORSIKRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912124118 [oppstartsdato] => 2013-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Rosten 85"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TILLER", "postnummer": "7075", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.realforsikring.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?