Index

REE EXPLORATION AS

Orgnr: 812557882

adresse: Georg Tvibergs vei 10

id

2339

organisasjonsnummer

812557882

navn

REE EXPLORATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersøkelser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Georg Tvibergs vei 10"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3403", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812557882

navn

REE EXPLORATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Georg Tvibergs vei 10

forradrpostnr

3403

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.122

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812557882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359237, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9}}, "journalnr": "2021291496", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812557882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -43847, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -63362}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43856, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 43856}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9628, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9628}, "driftsresultat": -9628, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9628}}]

Reserver mot visning?