Index

REFF CORPORATION AS

Orgnr: 912026868

adresse: v/ Fredrik Reff Sydnes, Bernhard Herres vei 22B

id

105607

organisasjonsnummer

912026868

navn

REFF CORPORATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Fredrik Reff Sydnes", "Bernhard Herres vei 22B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912026868

navn

REFF CORPORATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Fredrik Reff Sydnes Bernhard Herres vei 22B

forradrpostnr

0376

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912026868

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128763, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 713657, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 640619}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 73038}}, "journalnr": "2020880058", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912026868"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 666335, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 606335}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47322, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47322}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 713657}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -123757, "totalresultat": -123757, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23772}, "driftsresultat": -23772, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -99985, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -123757}}]

Reserver mot visning?