Index

REGALIS EIENDOM AS

Orgnr: 811644412

adresse: Nydalsveien 33

id

275

organisasjonsnummer

811644412

navn

REGALIS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Spaces", "Nydalsveien 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811644412

navn

REGALIS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nydalsveien 33

forradrpostnr

0484

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Spaces Nydalsveien 33

ppostnr

0484

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.03.2013

stiftelsesdato

15.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811644412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13965370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3491964}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10473407}}, "journalnr": "2020758996", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811644412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3775099, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100781}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3674318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10190271, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1305293}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8884978}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13965370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -68486, "totalresultat": -68486, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3530083}, "driftsresultat": -101931, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3428152}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13988, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14758}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 770}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -87942}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999431534 [navn] => REGALIS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811644412 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nydalsveien 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Spaces", "Nydalsveien 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0484", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?