Index

REGNBUEVEIEN 10 AS

Orgnr: 812048732

tlf: 23 17 01 80
adresse: Regnbueveien 10

id

1180

organisasjonsnummer

812048732

navn

REGNBUEVEIEN 10 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.310", "beskrivelse": "Engroshandel med frukt og grønnsaker"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Regnbueveien 10"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "LANGHUS", "postnummer": "1405", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-04

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812048732

navn

REGNBUEVEIEN 10 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Regnbueveien 10

forradrpostnr

1405

forradrpoststed

LANGHUS

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.310

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

04.06.2013

tlf

23 17 01 80

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812048732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2091405, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85115928, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79911886}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5204042}}, "journalnr": "2020841610", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812048732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5627784, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5627784}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79488143, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6978713}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 72509430}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85115928}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -580948, "totalresultat": -580948, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6654232}, "driftsresultat": 493668, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7147900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1238473, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1021}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1239494}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -744805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912053482 [navn] => REGNBUEVEIEN 10 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.310", "beskrivelse": "Engroshandel med frukt og gru00f8nnsaker"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812048732 [oppstartsdato] => 2013-06-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Regnbueveien 10"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "LANGHUS", "postnummer": "1405", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?