Index

REGNSKAPSSUPPORT AS

Orgnr: 819038872

mobil: 917 43 433
adresse: Nedre Slottsgate 21

id

17561

organisasjonsnummer

819038872

navn

REGNSKAPSSUPPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Slottsgate 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819038872

navn

REGNSKAPSSUPPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Slottsgate 21

forradrpostnr

0157

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.09.2017

stiftelsesdato

09.05.2017

tlf

tlf_mobil

917 43 433

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819038872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2356561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44299, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44299}}, "journalnr": "2021285999", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819038872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67423, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97423}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 111722, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 111722}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44299}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12299}, "driftsresultat": 5126, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5132}}]

Reserver mot visning?