Index

REINSHOLM SØR AS

Orgnr: 819110212

adresse: c/o TOBB Eiendomsforvaltning AS, Krambugata 1

id

17736

organisasjonsnummer

819110212

navn

REINSHOLM SØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o TOBB Eiendomsforvaltning AS", "Krambugata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["V/Berg regnskap", "Moafjæra 8B"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7606", "kommunenummer": "5037"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819110212

navn

REINSHOLM SØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o TOBB Eiendomsforvaltning AS Krambugata 1

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

V/Berg regnskap Moafjæra 8B

ppostnr

7606

ppoststed

LEVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2017

stiftelsesdato

20.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819110212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6898, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85026314, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 727625}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 84298689}}, "journalnr": "2021130912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819110212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4423563, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4379133}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56782180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46742132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85026314}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1645704, "totalresultat": 1645704, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70354126}, "driftsresultat": 3694390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 74048516}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1584513, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17836}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1602349}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2109877}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919189401 [navn] => REINSHOLM SØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819110212 [oppstartsdato] => 2017-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o TOBB Eiendomsforvaltning AS", "Krambugata 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["V/Berg regnskap", "Moafju00e6ra 8B"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7606", "kommunenummer": "5037"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?