Index

REISTAD SENTERET INVEST AS

Orgnr: 918097848

mobil: 907 22 811
adresse: Engene 16

id

246870

organisasjonsnummer

918097848

navn

REISTAD SENTERET INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Engene 16"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 638 strømsø"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

918097848

navn

REISTAD SENTERET INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Engene 16

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 638 strømsø

ppostnr

3003

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

14.11.2016

tlf

tlf_mobil

907 22 811

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918097848

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2575659, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64873884, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60850279}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4023604}}, "journalnr": "2021561623", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918097848"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2919422, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3704430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -785008}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 61954462, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8327543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 53626919}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64873884}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2682, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2234415}, "driftsresultat": 861832, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3096247}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -763377, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 905609}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1668986}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 98455}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822691722 [navn] => REISTAD SENTERET INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-04-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918097848 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Eikervei 83"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3048", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 638 stru00f8msu00f8"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?