Index

REKS HOLDING AS

Orgnr: 811769592

adresse: c/o Solon Eiendom ASA, Olav Vs gate 5

id

568

organisasjonsnummer

811769592

navn

REKS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Solon Eiendom ASA", "Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Solon Eiendom ASA", "Postboks 1847, VIka"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811769592

navn

REKS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Solon Eiendom ASA Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Solon Eiendom ASA Postboks 1847, VIka

ppostnr

0123

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811769592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1768752, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 467702943, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 160318396}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 307384547}}, "journalnr": "2020492179", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811769592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 131976456, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107852565}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 24123891}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 335726488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 319326488}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 467702944}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20924234, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 775103}, "driftsresultat": -775103, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 21731937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46552157}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24820220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20956834}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926229850 [navn] => REKS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811769592 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Solon Eiendom ASA", "Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Solon Eiendom ASA", "Postboks 1487"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0123", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2021-06-16 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?