Index

REKVIG & OTTERLEI AS

Orgnr: 912029239

mobil: 481 96 870
adresse: Fjordvegen 7A

id

105685

organisasjonsnummer

912029239

navn

REKVIG & OTTERLEI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fjordvegen 7A"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912029239

navn

REKVIG & OTTERLEI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fjordvegen 7A

forradrpostnr

2312

forradrpoststed

OTTESTAD

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

481 96 870

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029239

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74412, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 849094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 849094}}, "journalnr": "2021206158", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029239"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40644, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 808450, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 808450}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 849094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 536427, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1363606}, "driftsresultat": 608274, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1971880}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 608287}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912045730 [navn] => REKVIG & OTTERLEI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912029239 [oppstartsdato] => 2013-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fjordvegen 7A"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?