Index

REKVISITT AS

https://www.rekvisitt.no

Orgnr: 815356292

tlf: 73 90 53 53
webside: www.rekvisitt.no
adresse: Travbanevegen 2

id

8407

organisasjonsnummer

815356292

navn

REKVISITT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Travbanevegen 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1955-02-01

hjemmeside

www.rekvisitt.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815356292

navn

REKVISITT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Travbanevegen 2

forradrpostnr

7044

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.630

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.02.1955

tlf

73 90 53 53

tlf_mobil

url

www.rekvisitt.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815356292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1932054, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21058494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4146325}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16912170}}, "journalnr": "2020670944", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815356292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4083943, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3929563}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 154380}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16974551, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8133536}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8841015}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21058494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1844147, "totalresultat": 1844147, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43701911}, "driftsresultat": 2852802, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 46554713}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -474094, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 160549}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 634643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2378708}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971756314 [navn] => REKVISITT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 815356292 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Travbanevegen 2"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7044", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.rekvisitt.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?