Index

REM HOLDING AS

Orgnr: 819058202

adresse: Hunsøya

id

17605

organisasjonsnummer

819058202

navn

REM HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hunsøya"], "kommune": "VENNESLA", "landkode": "NO", "poststed": "VENNESLA", "postnummer": "4700", "kommunenummer": "4223"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819058202

navn

REM HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hunsøya

forradrpostnr

4700

forradrpoststed

VENNESLA

forradrkommnr

4223

forradrkommnavn

VENNESLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819058202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349339, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1875615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 666858}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1208757}}, "journalnr": "2021404307", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819058202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1108207, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18180}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1090027}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 767407, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 767407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1875614}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 745400, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5052}, "driftsresultat": -5052, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 755404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 768062}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12658}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 750352}}]

Reserver mot visning?