Index

REMMEM AS

Orgnr: 870926782

tlf: 71 22 23 22
adresse: Strandgata 10

id

54117

organisasjonsnummer

870926782

navn

REMMEM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.523", "beskrivelse": "Butikkhandel med fargevarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 10"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "ÅNDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-02-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870926782

navn

REMMEM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgata 10

forradrpostnr

6300

forradrpoststed

ÅNDALSNES

forradrkommnr

1539

forradrkommnavn

RAUMA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.523

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

11.02.1994

tlf

71 22 23 22

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870926782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2573597, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 669733, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 666733}}, "journalnr": "2021596056", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870926782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1645089, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1745089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2314823, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 195136}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2119687}}, "sumEgenkapitalGjeld": 669733}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -50680, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 249458}, "driftsresultat": -18020, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 231438}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32661, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 87}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -50680}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971756365 [navn] => REMMEM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.523", "beskrivelse": "Butikkhandel med fargevarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870926782 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgata 10"], "kommune": "RAUMA", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5NDALSNES", "postnummer": "6300", "kommunenummer": "1539"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-08-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?