Index

RENO-VEST BREMNES AS

Orgnr: 812210432

tlf: 76 11 29 00
adresse: Ramnflauget

id

1583

organisasjonsnummer

812210432

navn

RENO-VEST BREMNES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "38.210", "beskrivelse": "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ramnflauget"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8416", "kommunenummer": "1870"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 559"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8401", "kommunenummer": "1870"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812210432

navn

RENO-VEST BREMNES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ramnflauget

forradrpostnr

8416

forradrpoststed

SORTLAND

forradrkommnr

1870

forradrkommnavn

SORTLAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 559

ppostnr

8401

ppoststed

SORTLAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

38.210

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.07.2013

stiftelsesdato

03.06.2013

tlf

76 11 29 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812210432

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2347595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11697202, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1483050}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10214152}}, "journalnr": "2021274702", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812210432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11014372, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10014372}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 682831, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 619709}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 63122}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11697202}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11618, "totalresultat": 11618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8739204}, "driftsresultat": -39336, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8699868}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 55059, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 65304}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10245}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912241475 [navn] => RENO-VEST BREMNES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "38.210", "beskrivelse": "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812210432 [oppstartsdato] => 2013-06-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bremnes"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8416", "kommunenummer": "1870"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 559"], "kommune": "SORTLAND", "landkode": "NO", "poststed": "SORTLAND", "postnummer": "8401", "kommunenummer": "1870"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?