Index

RENT OG RYDDIG AS

Orgnr: 812300822

adresse: Sandgata 46

id

1756

organisasjonsnummer

812300822

navn

RENT OG RYDDIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandgata 46"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812300822

navn

RENT OG RYDDIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandgata 46

forradrpostnr

3370

forradrpoststed

VIKERSUND

forradrkommnr

3047

forradrkommnavn

MODUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812300822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2159005, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1307313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 857313}}, "journalnr": "2020907597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812300822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 381068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 351068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 926245, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 585755}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 340490}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1307313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -69857, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2751813}, "driftsresultat": -70462, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2681351}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18553, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 425}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18978}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -89015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993936537 [navn] => RENT OG RYDDIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-04-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 812300822 [oppstartsdato] => 2009-03-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Badeveien"], "kommune": "MODUM", "landkode": "NO", "poststed": "VIKERSUND", "postnummer": "3370", "kommunenummer": "3047"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?