Index

RENTMILJØ RENHOLD BUSKERUD AS

https://www.rentmiljorenhold.no

Orgnr: 819167532

mobil: 930 59 664
webside: www.rentmiljorenhold.no
adresse: Dagslettveien 10

id

17902

organisasjonsnummer

819167532

navn

RENTMILJØ RENHOLD BUSKERUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dagslettveien 10"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

hjemmeside

www.rentmiljorenhold.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819167532

navn

RENTMILJØ RENHOLD BUSKERUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dagslettveien 10

forradrpostnr

3430

forradrpoststed

SPIKKESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

930 59 664

url

www.rentmiljorenhold.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819167532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2152001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 638589, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 369561}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 269028}}, "journalnr": "2020905407", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819167532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 140385, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 110385}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 498204, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 498204}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 638589}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7688, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1187189}, "driftsresultat": -2445, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1184744}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5243, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4676}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9920}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7688}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919266546 [navn] => RENTMILJØ RENHOLD BUSKERUD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819167532 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dagslettveien 10"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => www.rentmiljorenhold.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?