Index

RESALAND AS

Orgnr: 819232792

adresse: Sulerudveien 103

id

18090

organisasjonsnummer

819232792

navn

RESALAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sulerudveien 103"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819232792

navn

RESALAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sulerudveien 103

forradrpostnr

1914

forradrpoststed

YTRE ENEBAKK

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

08.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819232792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1844386, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4322000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 85900}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4236100}}, "journalnr": "2020580920", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819232792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 148662, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 128662}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4173338, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1425832}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2747506}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4322000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -72856, "totalresultat": -72856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 172136}, "driftsresultat": -20612, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 151524}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -52243, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 400}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52644}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -72856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819351562 [navn] => RESALAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819232792 [oppstartsdato] => 2017-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sulerudveien 103"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "YTRE ENEBAKK", "postnummer": "1914", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?