Index

RESOURCE, TRADING & MANAGEMENT AS

Orgnr: 811757462

mobil: 412 15 901
adresse: Figgenveien 36

id

531

organisasjonsnummer

811757462

navn

RESOURCE, TRADING & MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Figgenveien 36"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "FIGGJO", "postnummer": "4332", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811757462

navn

RESOURCE, TRADING & MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Figgenveien 36

forradrpostnr

4332

forradrpoststed

FIGGJO

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

05.03.2013

tlf

tlf_mobil

412 15 901

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811757462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1985843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 699442, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 558348}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 141094}}, "journalnr": "2020730326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811757462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 609000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 579000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90442, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 67500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22942}}, "sumEgenkapitalGjeld": 699442}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9850}, "driftsresultat": -9850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8078, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8078}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1772}}]

Reserver mot visning?