Index

RESTAURANT CONSULT AS

Orgnr: 822237622

adresse: Geitmyrsveien 74

id

27400

organisasjonsnummer

822237622

navn

RESTAURANT CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Geitmyrsveien 74"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0455", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822237622

navn

RESTAURANT CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Geitmyrsveien 74

forradrpostnr

0455

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

30.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822237622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1636636, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 168139, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2559}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 165580}}, "journalnr": "2020358167", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822237622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30398, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 398}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 137742, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 137742}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 168140}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6398, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 556202}, "driftsresultat": 8169, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 564371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8203}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822263852 [navn] => RESTAURANT CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822237622 [oppstartsdato] => 2019-01-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Geitmyrsveien 74"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0455", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?