Index

RETT BIL AS

Orgnr: 819263272

adresse: Hektnerhagan 106

id

18134

organisasjonsnummer

819263272

navn

RETT BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hektnerhagan 106"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819263272

navn

RETT BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hektnerhagan 106

forradrpostnr

2008

forradrpoststed

FJERDINGBY

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819263272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2221841, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7341, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7341}}, "journalnr": "2021114146", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819263272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -506005, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42480}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -548485}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 513346, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 101838}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 411508}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7341}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -135510, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5137175}, "driftsresultat": -87708, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5049467}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -47802, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2488}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50291}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -135510}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919358882 [navn] => RETT BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819263272 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hektnerhagan 106"], "kommune": "Ru00c6LINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FJERDINGBY", "postnummer": "2008", "kommunenummer": "3027"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?