Index

RETT FRA HJERTET-C.N. AS

Orgnr: 811942332

adresse: Leinesfjord

id

959

organisasjonsnummer

811942332

navn

RETT FRA HJERTET-C.N. AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leinesfjord"], "kommune": "STEIGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LEINESFJORD", "postnummer": "8283", "kommunenummer": "1848"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811942332

navn

RETT FRA HJERTET-C.N. AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leinesfjord

forradrpostnr

8283

forradrpoststed

LEINESFJORD

forradrkommnr

1848

forradrkommnavn

STEIGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811942332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2480009, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 329876, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 329876}}, "journalnr": "2021530936", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811942332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 217937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 199103}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 111939, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 111939}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 329876}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43632, "totalresultat": 43632, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 814068}, "driftsresultat": 56394, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 870462}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -413, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 418}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 55981}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912002276 [navn] => RETT FRA HJERTET-C.N. AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811942332 [oppstartsdato] => 2013-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leinesfjord"], "kommune": "STEIGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LEINESFJORD", "postnummer": "8283", "kommunenummer": "1848"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?