Index

RETT & SLETT TYRHAUG AS

Orgnr: 919128577

adresse: Ingierkollveien 55

id

274036

organisasjonsnummer

919128577

navn

RETT & SLETT TYRHAUG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ingierkollveien 55"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919128577

navn

RETT & SLETT TYRHAUG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ingierkollveien 55

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919128577

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13604, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 861008, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 236333}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 624675}}, "journalnr": "2021137905", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919128577"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 148126, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 51930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 96196}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 712882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 545497}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 167385}}, "sumEgenkapitalGjeld": 861008}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 201189, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1949041}, "driftsresultat": 267135, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2216177}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9131, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 617}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9748}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 258004}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914268699 [navn] => RETT & SLETT TYRHAUG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-10-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919128577 [oppstartsdato] => 2014-09-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ingierkollveien 55"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?