Index

RH HOLDING I AS

Orgnr: 821611482

adresse: Blåsenborgveien 6A

id

25285

organisasjonsnummer

821611482

navn

RH HOLDING I AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blåsenborgveien 6A"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4316", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 16"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4301", "kommunenummer": "1108"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821611482

navn

RH HOLDING I AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blåsenborgveien 6A

forradrpostnr

4316

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 16

ppostnr

4301

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.201

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

01.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821611482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2087113, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 33328060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 32321118}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1006942}}, "journalnr": "2020838140", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821611482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32279119, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10862815}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21416304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1048941, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1048941}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 33328060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 973761, "totalresultat": 973761, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26252}, "driftsresultat": -26252, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000013}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 973761}}]

Reserver mot visning?