Index

RICE BOWL AS

Orgnr: 819063052

adresse: Tollbugata 17

id

17628

organisasjonsnummer

819063052

navn

RICE BOWL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørengkaia 84"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819063052

navn

RICE BOWL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbugata 17

forradrpostnr

0152

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Sørengkaia 84

ppostnr

0194

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

10.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819063052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2181075, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1765143, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1091831}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 673313}}, "journalnr": "2020924756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819063052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -35783, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -65783}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1800926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1800926}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1765143}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -368461, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10546674}, "driftsresultat": -363723, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10182951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4738, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1629}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6367}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -368461}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976587715 [navn] => RICE BOWL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 819063052 [oppstartsdato] => 1996-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0152", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rengkaia 84"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0194", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2017-06-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?