Index

RICH BAR HOLDING AS

Orgnr: 811548812

adresse: Rolighetsveien 1

id

76

organisasjonsnummer

811548812

navn

RICH BAR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-11

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rolighetsveien 1"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1738", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811548812

navn

RICH BAR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rolighetsveien 1

forradrpostnr

1738

forradrpoststed

BORGENHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.102

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.02.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811548812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2036517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7908490, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7198526}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 709964}}, "journalnr": "2020783918", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811548812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6529882, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 504000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6025882}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1378608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 112305}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1266303}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7908490}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 598626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 232249}, "driftsresultat": 436702, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 668951}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 246156, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 300191}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54035}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 682858}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811565792 [navn] => RICH BAR HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekju00f8kken"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811548812 [oppstartsdato] => 2013-01-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolighetsveien 1"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1738", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?