Index

RIMFROST HOLDING AS

Orgnr: 817772552

adresse: Fosnavåg Brygge

id

14323

organisasjonsnummer

817772552

navn

RIMFROST HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.411", "beskrivelse": "Produksjon av rå fiskeoljer og fett"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fosnavåg Brygge"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVÅG", "postnummer": "6090", "kommunenummer": "1515"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 234"], "kommune": "HERØY", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVÅG", "postnummer": "6099", "kommunenummer": "1515"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817772552

navn

RIMFROST HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fosnavåg Brygge

forradrpostnr

6090

forradrpoststed

FOSNAVÅG

forradrkommnr

1515

forradrkommnavn

HERØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 234

ppostnr

6099

ppoststed

FOSNAVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.411

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.10.2016

stiftelsesdato

14.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817772552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1990863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 255712532, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 110375000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 145337532}}, "journalnr": "2020727912", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817772552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 154524195, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 54494195}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 101188336, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25488286}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 75700050}}, "sumEgenkapitalGjeld": 255712532}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 55075653, "totalresultat": 55075653, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2110796}, "driftsresultat": -2110796, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 72720608, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 73656357}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 935749}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 70609812}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 825582622 [navn] => RIMFROST HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.411", "beskrivelse": "Produksjon av ru00e5 fiskeoljer og fett"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817772552 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fosnavu00e5g Brygge"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVu00c5G", "postnummer": "6090", "kommunenummer": "1515"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 234"], "kommune": "HERu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "FOSNAVu00c5G", "postnummer": "6099", "kommunenummer": "1515"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?