Index

RINGERIKE VEI & ANLEGG AS

Orgnr: 819177422

tlf: 45 90 07 39
mobil: 911 84 527
adresse: Fossveien 3

id

17931

organisasjonsnummer

819177422

navn

RINGERIKE VEI & ANLEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossveien 3"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819177422

navn

RINGERIKE VEI & ANLEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossveien 3

forradrpostnr

3510

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

45 90 07 39

tlf_mobil

911 84 527

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819177422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2484513, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12027, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12027}}, "journalnr": "2021455585", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819177422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14790, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20210}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -2764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -2764}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12027}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17655, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17661}, "driftsresultat": -17661, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17655}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919281405 [navn] => RINGERIKE VEI & ANLEGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819177422 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fossveien 3"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3510", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?