Index

RINGHEIM BILHJELP OG UTLEIGE AS

Orgnr: 893614532

mobil: 48123476
adresse: Øvre Langhaugen 11

id

81705

organisasjonsnummer

893614532

navn

RINGHEIM BILHJELP OG UTLEIGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Langhaugen 11"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5709", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2008-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893614532

navn

RINGHEIM BILHJELP OG UTLEIGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Langhaugen 11

forradrpostnr

5709

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.02.2009

stiftelsesdato

11.12.2008

tlf

tlf_mobil

48123476

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893614532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2485375, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3570820, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1671506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1899314}}, "journalnr": "2021451431", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893614532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1186483, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1084483}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2384337, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 689503}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1694835}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3570820}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124586, "totalresultat": 124586, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6352127}, "driftsresultat": 260946, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6613073}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -96784, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2793}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99577}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 164161}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993747416 [navn] => VOSS BILHJELP SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 893614532 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Langhaugen 11"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5709", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?