Index

RIS SKOLEVEI AS

Orgnr: 819213992

adresse: Oscars gate 42

id

18030

organisasjonsnummer

819213992

navn

RIS SKOLEVEI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oscars gate 42"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["P.B. 126 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819213992

navn

RIS SKOLEVEI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oscars gate 42

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

P.B. 126 Vinderen

ppostnr

0319

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819213992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 4298, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15028282, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15028282}}, "journalnr": "2021128307", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819213992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8175, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21825}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15020107, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2063179}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12956929}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15028282}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 30201, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 136540}, "driftsresultat": 164331, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 300871}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -134129, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 134153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30201}}]

Reserver mot visning?