Index

RISIKO RESPONS AS

Orgnr: 815000072

adresse: Henrich Gerners gate 11

id

7534

organisasjonsnummer

815000072

navn

RISIKO RESPONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

naeringskode1

{"kode": "80.100", "beskrivelse": "Private vakttjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrich Gerners gate 11"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 721"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1509", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815000072

navn

RISIKO RESPONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrich Gerners gate 11

forradrpostnr

1530

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 721

ppostnr

1509

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

80.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

28.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815000072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2365829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64009, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14528}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 49481}}, "journalnr": "2021412486", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815000072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9173, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -20827}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54837, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54837}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64009}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33633, "totalresultat": 33633, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 296230}, "driftsresultat": 46539, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 342769}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3420, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3480}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43119}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915009859 [navn] => RISIKO RESPONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "80.100", "beskrivelse": "Private vakttjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815000072 [oppstartsdato] => 2015-01-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrich Gerners gate 11"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 721"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1509", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?