Index

RISK MANAGEMENT CONSULTANTS AS

https://www.rmc.no

Orgnr: 811978892

mobil: 922 23 060
webside: www.rmc.no
adresse: Mortens vei 8B

id

1023

organisasjonsnummer

811978892

navn

RISK MANAGEMENT CONSULTANTS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mortens vei 8B"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3114", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

hjemmeside

www.rmc.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811978892

navn

RISK MANAGEMENT CONSULTANTS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mortens vei 8B

forradrpostnr

3114

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.05.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

922 23 060

url

www.rmc.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.11.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811978892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1915786, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 586317, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16393}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 569923}}, "journalnr": "2020653733", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811978892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -34438, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51438}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 620754, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 138849}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 481905}}, "sumEgenkapitalGjeld": 586317}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 233828, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1693093}, "driftsresultat": 306809, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1999902}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7016, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7016}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 299793}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988130540 [navn] => RISK MANAGEMENT CONSULTANTS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811978892 [oppstartsdato] => 2004-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mortens vei 8B"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3114", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?