Index

RISØYHAMN BRYGGE AS

Orgnr: 817768032

id

14316

organisasjonsnummer

817768032

navn

RISØYHAMN BRYGGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "ANDØY", "landkode": "NO", "poststed": "RISØYHAMN", "postnummer": "8493", "kommunenummer": "1871"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817768032

navn

RISØYHAMN BRYGGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

8493

forradrpoststed

RISØYHAMN

forradrkommnr

1871

forradrkommnavn

ANDØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2016

stiftelsesdato

25.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817768032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979519, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2291731, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1955755}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 335976}}, "journalnr": "2020724267", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817768032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25614, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -166044}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2317345, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 647605}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1669740}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2291731}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19565, "totalresultat": -19565, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 164307}, "driftsresultat": 54501, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 218808}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -79585, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 169}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 79754}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25084}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917843511 [navn] => RISØYHAMN BRYGGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817768032 [oppstartsdato] => 2016-09-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "ANDu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "RISu00d8YHAMN", "postnummer": "8493", "kommunenummer": "1871"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?