Index

RIVANO AS

Orgnr: 812126202

mobil: 90837804
adresse: Storgata 106

id

1379

organisasjonsnummer

812126202

navn

RIVANO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 106"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812126202

navn

RIVANO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 106

forradrpostnr

2390

forradrpoststed

MOELV

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

90837804

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.02.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812126202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 42868, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15132708, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12894000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2238708}}, "journalnr": "2021168318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812126202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11504542, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1504542}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3628166, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 188578}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3439589}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15132708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -71215, "totalresultat": -71215, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1586606}, "driftsresultat": 157862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1744468}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -249141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21015}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 270156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -91279}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987141514 [navn] => RIVANO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812126202 [oppstartsdato] => 2003-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 106"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "MOELV", "postnummer": "2390", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?