Index

RJ INVESTMENT AS

Orgnr: 819208492

adresse: Dyrnesodden 16

id

18017

organisasjonsnummer

819208492

navn

RJ INVESTMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-28

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrnesodden 16"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819208492

navn

RJ INVESTMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrnesodden 16

forradrpostnr

4329

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2017

stiftelsesdato

14.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819208492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2231737, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 628679, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 603930}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24749}}, "journalnr": "2021232985", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819208492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 70185, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 45755}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 558494, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 256965}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 301529}}, "sumEgenkapitalGjeld": 628679}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1536, "totalresultat": -1536, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9}, "driftsresultat": -9, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1527, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1529}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919331410 [navn] => RJ INVESTMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819208492 [oppstartsdato] => 2017-06-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dyrnesodden 16"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4329", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?