Index

RMB BYGG AS

Orgnr: 812299042

adresse: Buvikvegen 29

id

1753

organisasjonsnummer

812299042

navn

RMB BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buvikvegen 29"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4262", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812299042

navn

RMB BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buvikvegen 29

forradrpostnr

4262

forradrpoststed

AVALDSNES

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812299042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2474203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1105703, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 138624}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 967079}}, "journalnr": "2021452931", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812299042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 525596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 495596}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 580107, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 496266}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 83841}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1105703}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 142257, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3017711}, "driftsresultat": 213993, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3231704}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21378, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21500}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 192615}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912311694 [navn] => RMB BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812299042 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Buvikvegen 29"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "AVALDSNES", "postnummer": "4262", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?