Index

@RNEBLIKK AS

https://www.oerneblikk.com

Orgnr: 924829214

mobil: +4791653049
webside: www.oerneblikk.com
adresse: c/o Ørn Terje Foss, Freserveien 29

organisasjonsnummer

924829214

navn

@RNEBLIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-04-21

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ørn Terje Foss", "Freserveien 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0195", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-02

hjemmeside

www.oerneblikk.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924829214

navn

@RNEBLIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ørn Terje Foss Freserveien 29

forradrpostnr

0195

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.04.2020

stiftelsesdato

02.01.2020

tlf

tlf_mobil

+4791653049

url

www.oerneblikk.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924829214

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393375, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 114946, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 114946}}, "journalnr": "2021435322", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924829214"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 95088, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70658}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19858, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19858}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 114946}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-02", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 70658, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 51389}, "driftsresultat": 89008, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 140397}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 89016}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924976276 [navn] => @RNEBLIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-04-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924829214 [oppstartsdato] => 2020-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o u00d8rn Terje Foss", "Freserveien 29"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0195", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.oerneblikk.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?