Index

ROBEN4 AS

Orgnr: 912592960

adresse: Trøngsla 2

id

118322

organisasjonsnummer

912592960

navn

ROBEN4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-07

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trøngsla 2"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4405", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesgata 4"], "kommune": "KVINESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KVINESDAL", "postnummer": "4480", "kommunenummer": "4227"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912592960

navn

ROBEN4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trøngsla 2

forradrpostnr

4405

forradrpoststed

FLEKKEFJORD

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Nesgata 4

ppostnr

4480

ppoststed

KVINESDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.11.2013

stiftelsesdato

15.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912592960

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2324249, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1200000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1200000}}, "journalnr": "2021373944", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912592960"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 338716, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 401521}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -62805}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 861284, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 861284}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1200000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4626, "totalresultat": -4626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4626}, "driftsresultat": -4626, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4626}}]

Reserver mot visning?