Index

ROBLO INVEST AS

Orgnr: 812499262

mobil: 92099200
adresse: St. Olavs gate 52

id

2194

organisasjonsnummer

812499262

navn

ROBLO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["St. Olavs gate 52"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2004", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812499262

navn

ROBLO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

St. Olavs gate 52

forradrpostnr

2004

forradrpoststed

LILLESTRØM

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

06.09.2013

tlf

tlf_mobil

92099200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812499262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412203, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30033548, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 29957626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75922}}, "journalnr": "2021373694", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812499262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1114087, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1144087}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31147635, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2015443}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29132192}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30033548}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -220615, "totalresultat": -220615, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 35000}, "driftsresultat": -35000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -185615, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 185638}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -220615}}]

Reserver mot visning?