Index

ROBOTIC INNOVATION AS

Orgnr: 818872372

adresse: Langmyra 6

id

17126

organisasjonsnummer

818872372

navn

ROBOTIC INNOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langmyra 6"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818872372

navn

ROBOTIC INNOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langmyra 6

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

01.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818872372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2254099, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4771552, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 319956}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4451596}}, "journalnr": "2021268242", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818872372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 759309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 259309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4012243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3042259}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 969984}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4771552}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40226, "totalresultat": 40226, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4931047}, "driftsresultat": 103915, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5034962}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30548}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82004}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 52460}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918995382 [navn] => ROBOTIC INNOVATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818872372 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fabrikkveien 12"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4033", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?