Index

RØDHETTE AS

Orgnr: 814913872

mobil: 911 79 146
adresse: Yttergårdvegen 8

id

7359

organisasjonsnummer

814913872

navn

RØDHETTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Yttergårdvegen 8"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814913872

navn

RØDHETTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Yttergårdvegen 8

forradrpostnr

9107

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

911 79 146

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814913872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590139, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 549271, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 549271}}, "journalnr": "2021578730", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814913872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23748, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6252}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 525522, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 517477}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8045}}, "sumEgenkapitalGjeld": 549270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 73819, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3770714}, "driftsresultat": 73772, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3844486}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 47, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 112}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 65}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73819}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983782507 [navn] => RØDHETTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 814913872 [oppstartsdato] => 2001-10-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Yttergu00e5rdvegen 8"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KVALu00d8YA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?