Index

RØDMYRLIA 33 AS

Orgnr: 812203312

adresse: c/o Revisjonsselskapet AS, Lyngbakkvegen 5

id

1565

organisasjonsnummer

812203312

navn

RØDMYRLIA 33 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Revisjonsselskapet AS", "Lyngbakkvegen 5"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3736", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812203312

navn

RØDMYRLIA 33 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Revisjonsselskapet AS Lyngbakkvegen 5

forradrpostnr

3736

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.07.2013

stiftelsesdato

22.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812203312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2487161, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12882064, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10491473}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2390591}}, "journalnr": "2021456151", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812203312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2814210, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 615238}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2198972}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10067854, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2192854}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7875000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12882064}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 455583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1029928}, "driftsresultat": 874439, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1904366}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -289979, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 290047}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 584460}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912263916 [navn] => RØDMYRLIA 33 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812203312 [oppstartsdato] => 2013-07-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Revisjonsselskapet AS", "Lyngbakkvegen 5"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3736", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?