Index

ROESTE AS

Orgnr: 920951406

adresse: Christian Krohgs gate 60

id

327905

organisasjonsnummer

920951406

navn

ROESTE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Christian Krohgs gate 60"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0186", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951406

navn

ROESTE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Christian Krohgs gate 60

forradrpostnr

0186

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

18.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951406

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2554305, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5945437, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3548625}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2396812}}, "journalnr": "2021534716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951406"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5570}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5915436, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 100267}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5815170}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5945437}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21202, "totalresultat": -21202, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52262}, "driftsresultat": -21201, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31061}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21202}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921062974 [navn] => ROESTE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951406 [oppstartsdato] => 2018-05-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Christian Krohgs gate 60"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0186", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?